Kvalitet och miljö

Kvalitet och miljö

Bågenfelt & Hellström AB är certifierade enligt ISO 9001 och 14001.

Systemen är väl anpassade till företagskulturen och alla medarbetare är införstådda i vilka krav som ställs på enskilda medarbetare, de olika arbetsmomenten och företaget.

Här kan ni ladda ner vår certifikat.

Image 3
Kvalitet Och Miljo
Mekaniska Verkstad

Låt oss bygga något
bra tillsammans